ابوالفضل ساده حال

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
بیش از 30 سال سابقه فعالیت در حوزه طراحی مشاوره و نظارت بر ساخت شبکه های توزیع آب و فاضلاب کشور

تحصیلات

 • مهندسی بهداشت محیط
  1360

سوابق کاری

 • مسئول بهداشت پروژه های آبرسانی و انتقال فاضلاب جهاد سازندگی خراسان بزرگ به مدت 3 سال
 • تکسنین واحد مهندسی جهاد سازندگی استان تهران به مدت 1 سال
 • مهندس پروژه های آب آشامیدنی و بهسازی محیط دانشگاه علوم پزشکی به مدت 3 سال
 • مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی نیشابور به مدت 15 سال
 • مسئول واحد کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی به مدت 6 سال
 • مدیر بخش نظارت عالیه و مدیریت طرح پروژه های آب و فاضلاب شرکت مهندسین مشاور سیال ثامن به مدت 4 سال
 • طراح تصفیه خانه های آب و فاضلاب به مدت 20 سال

دوره های آموزشی

 • تعمیر و نگهداری پمپ های شناور
 • بهداشت آب آشامیدنی روستایی
 • مدیریت و برنامه ریزی پروژه های آب و فاضلاب
 • نصب و راه اندازی الکترو پمپ های شناور
 • مدیریت بحران شبکه های آب و فاضلاب در زلزله
 • کنترل کیفیت آب و فاضلاب شهری و روستایی
 • مدیریت تعالی سازمانی مدل EFQM
 • تربیت ارزیاب براساس مدل EFQM
 • سایر دوره های آموزشی مرتبط با آب و فاضلاب و محیط زیست
 • بهداشت یاری
 • مدیریت کاربردی
 • قوانین کاربردی
 • روانشناسی کار
 • اطلاعات و ارتباطات
 • بانکهای اطلاعاتی
 • فن آوری اطلاعات
 • ارائه مقالات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه آب و فاضلاب