شرکت مشهد ساج پویا
سهامی خاص

مشاوره ، نظارت ، طراحی ، اجرا و بهره برداری پروژه های آب و فاضلاب صنعتی و بهداشتی

شرکت مشهد ساج پویا

تحقیق و پژوهش در زمینه ی صنعت آب و فاضلاب با همکاری اساتید دانشگاه و صاحب نظران در این صنعت

پردیس کاغذ پاژ

تصفیه خانه فاضلاب کارخانه پردیس کاغذ پاژ

تصفیه خانه فاضلاب شرکت پویا آیش مازند

شرکت پویا آیش مازند

تصفیه خانه فاضلاب دامپروری کشت و صنعت هلال

تصفیه خانه فاضلاب دامپروری کشت و صنعت هلال

چرا ما بهترین گزینه برای مشاوره هستیم

شرکت مشهد ساج پویا با تجربه اجرای نزدیک به ۱۰۰ پروژه موفق به عنوان یک شرکت خصوصی در زمینه ی خدمات مهندسی در یک تراز پیشرو و دانش بنیان مشغول فعالیت می باشد

۱۰۰

پروژه های تخصصی
موفق و در حال اجرا

باما مشاوره کنید

قبل از هرگونه تصمیم گیری برای واگذاری و اجرای پروژه آب و فاضلاب خود با ما تماس بگیرید

برخی از مشتریان ساج پویا